29 maj 2012:..

Tilläggslöfte i syrendoft. 
Återkommen från Danmarksresa tar jag nu fram bild och text för inlägg (i 56 års tidrum) om den utflykten - och för elftekapitlet av mamoarerna, som också det snart dyker upp: genom högerspalten. Känner du tills vidare för läsning runt mycket tänkvärda jag-du-förhållanden à la Lars Tornstams "idem" och "ipse"-idéer - länka då till Bodil Jönssons blogg i spalten här bredvid!  Hennes intressanta upplägg söker, och behöver, fler kommenterande röster.


Majsol ler... 
....och värmer skönt, mellan varven. Medan det
efter G8-mötet i USA slunkit ut att världens ledare menar att EU-länderna måste lämna "all" sin makt till Bryssel. För att våra bankproblem etc, med globala dominoeffekter, ska kunna lösas. Kära nån... 
Lilla havfruen i högt upp-
flugen miljöutkiks skugga.

      Tillägger, tills vidare, "bara" kapitel 10 i memoarerna - klicka i höger spalt
för att se bilder och läsa om sanningens balanskonst på tungans våg, ormens blick  och stenandlig grundnäring inuti vår demokratiska tillväxt.

    Den 17 maj är nu förbi, en festrusig nationaldag i sorgeflor inom och runt vårt norska grannland.  
En Kristus som vill öppna himmel och ny-
gjord jord för hjord av både folk och fä...
 Tillika kyrkligt stilfull  himmelsfärdsdag, som även den knappast kan firas utan fläckat kors i kanten med smärtsam död i åminnelse  Det gäller det mesta som livet erbjudit av goda erövringar med lovande framtids utsikter.  En variant på temat att fröet måste ”dö” för att begravt i mörk mylla gro till ny livsform.  Förutsättning:  mer eller mindre smärtsam befrielse från gamla förhållandens regler, vanor och skaklar under kanske riskabel och ångestfull  kamp.  
        Den minnestyngden lär fortlöpande  behöva hållas  aktuell av medvetna invånare i  demokratiska länder som tar frihetliga folkväldets rättigheter och ansvar för just vad de är. Nämligen beroendet av  var dags  utövade medborgaranda i de goda undantagens aldrig säkra styresskick bland jordens alla länder. Där det vanligen är en privilegierad familj eller grupp -  ofta genom historisk tradition legitimerande sin  överlägsna regim – som nyttjar ”sina”  breda folkmassor. Med den starkes rätt och uppenbara förakt för svaghet, spridd på alla plan.  Inte sällan  under religiösa slaverihärskandets gudsnådeliga mantel.  Framöver nog alltmer värnande robotar i stället:eftersom sådana  är ännu lätthant-erligare än kväsande religioners massmänniskor.
       Vad tror vi att det på Moder Jord sedan blir kvar av folkrätt, humanism och djurskydds bobygge?
2003. Bild ur The Art of Maurice Sendak: Inside and Out.
Låt oss bygga en ny bro till hyggligare värld för alla, utan hat-våld-mord-krig !
      Demokratiska förhållandens möjligheter har i bortåt tre decennier drastiskt förändrats  (inklusive mänskliga rättigheter som blivit alltför  gruppdefinierade för självsäkra minoriteter med i längden stort inflytande över oss från andra håll).  Via  internationellt genomgripande nyordningar som global nätteknik underbyggt,  inte minst på de ekonomiska maktfälten - med kapitalistiskt legitima stater och bolag alltmer insnärjda i kriminella kretsars korrumperande ”lag”. Så har begrepp som sanning och trygghet förlorat sin gamla lokala värdekulör och glidit över i relativt gränslösa  dimzoner med överstatligt inmängd grammatiks tankesnår  och slirig ordvärdering.  Fenomen för vilka  ett enskilt land, vari många invånare fortfarande befinner sig i världsvanans periferi, lätt kan bli listighets offer.
       Också dess politiker. Inte minst under svenska 80-talskrisen, vars avreglerade följder kulminerade under början av 90-talet. Då många av oss fick lära att ”den som är satt i skuld är inte fri”. I sammanhanget blev vi EU-medborgare mer än svenskar i vissa väsentliga avseenden, även om somliga verkningar  länge verkade halvt ofarliga.  Dessutom började vi då skolas allt ojämlikare i kommunal i stället för statlig regi. En utlokaliserad maktfunktion som snart överfördes till många områden i mer eller mindre privat hägn – eller ”ogenomskinligt”  avtaggades i  kommunala aktiebolag.
     Risken för maktfullkomliga småpåvar att korrumperas var uppenbar. Dock höll våra politiskt invävda massmedier sin inflammerade tunga ganska rätt i mun.  Tänktes väl, delvis med rätta, att vi måste låta oss avväpnas i hopp om alltför insnöade välfärdens spridning till HELA  VIDA världen. Varpå alltfler  flög och flyttade ut i den, medan andra kommit därifrån - nysvenskt hoppfulla men snart tomhänt besvikna.
     Djurhållande jordbrukares och trädskördares ok under pappersfabrikanter eller andra skövlande skogsjättar samt EU-börsförsedda Instanser har det inte talats särskilt högt om. Med korrumperad ”lagrätt” signaturfritt spridd från värsta självgodhetens inkarnerade  Listignisse, med ministertitel och stormagad eu-allians i rika bakfickan. Föraktande andras fäderneärvda landskapsutsikter och skogsluftiga behov.

    På sistone, dock, ser det ut att börja bli liv i luckan.. 
    Grattis TV1-Uppdrag Granskning och Dagens Nyheter som äntligen vågat komma i gång med diverse avslöjanden i förljugenhetens förledande och förlovade land!  Där ännu ett och annat lövträd trolskt brusar, eller sävligt  Zevssusar,  i snålsparad frejafröjds gudaglänta.
        Jag återkommer nog till religiösa slöjivrares och de ”ekke”- ekonomiskas nät - samt pappersbrukares intressekvarter. Ganska snart.
Till dess mår vi (och verkar) så gott vi kan!
kes

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar