12/10-10/11. 2016. Del A av 3 fb-överföringar hösten 2016

  Historiskt skifte nu i världspolitikens ledande USA, sägs det. Genom av upplysningsmedier ägda väljartyckares bifall till elitisten Donald Trumps republkanska drömvälde. Därmed i än värre maktrusig framfart genom halvgudligt = demoniskt "fungerande" Lögnfurstens generösa farsanda. Till på köpet stödd av kristna domedagssvärmare med slutstridsintressen i Mellanösternterritoriers trångbodda & nu sönderbombade terrorkvarter. http://urplay.se/…/187908-varlden-israels-mediestrateg...
  +Populister är vi väl alla i västra hemisfärens markägarbesatta s k demokratisystem: fast i skiftande gillareläger - somliga via ofattbart rikare lobbyistnät än andra. Lånar SvD:s Avgrundsvrålet från demokratins skugga, som delvis passar bättre här idag än där det svansviftarplatsade i mitt kommentarsfält i förrgår: http://www.svd.se/avgrundsvralet-fran.../av/torbjorn-elensky
  +Delar från Revolution - 2040 (och mig själv), också nyligen: https://www.facebook.com/happinesslibertyandlife/photos/a.456102341100285.99159.455942847782901/1220655764644935/?type=3&theater
  The Pursuit of Happiness
  All Wars are Bankers' Wars
  WATCH HERE: http://topdocumentaryfilms.com/all-wars-are-bankers-wars/
  The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America
  WATCH HERE: https://www.youtube.com/watch?v=hRtxwOhsN-M

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  kes+Vår mänskliga hjärna, avsnitt 3/6: 
  Det är lätt att tro att vi har kontroll över våra liv men... http://urplay.se/.../197086-var-manskliga-hjarna-vad-styr.... Samt dessutom avsnitt 2/6: http://urplay.se/.../197085-var-manskliga-hjarna-varfor...
  GillaSvaraden 10 november kl 02:00Har redigerats 

  Kerstin Elisabeth Sandkvist +US against the world? Trump´s America and the new global order: https://www.ft.com/.../6a43cf54-a75d-11e6-8b69-02899e8bd9d1 +Leonard Cohen - Closing Time:https://www.youtube.com/watch?v=7-0lV5qs1Qw +Lyssna till jorden!: Vikten av att uppleva samhörighet med naturen, förstå...http://urplay.se/program/197028-lyssna-till-jorden
  Får i allhelgonatid för vår nästas själ - och den egna,
  förhoppningsrikt varmstämd livbild av vänfast Raul Ström :
  > Om jag skulle tända ett ljus för alla som betytt något för mig
  skulle ingen ljusbärare räcka till.< ---+Swedenborgtrogna vänner i
  Nya Kyrkan tillägger visst och varligt gladlynt: >...det är väldigt många som tänker på nära och kära som lämnat jordelivet. I Nya Kyrkan tror vi fast att livet fortsätter direkt efter döden, att vi vaknar upp i en annan dimension som är lika levande som här. Där finner vi det som ligger oss närmast om hjärtat.
  Att några redan är där betyder inte att de är borta. Titta gärna på en predikan som skrevs inför denna helg: http://www.nyakyrkan.se/livet-efter-…/himlens-dragningskraft <

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  kes +från Ingmar Karlsson en aktuellt nog så behövlig påminnelse för planidealt övermodiga (eller depressiva) rollspelare i global vaneverklighets drönarelikt stelstyrda korridors- och konferensrumsrmiljöer: 
  VEM FÖRLORADE TURKIET?
  Mot bakgrund av utveck
  lingen i Turkiet denna vecka följer nedan en krönika jag skrev i Tempus i augusti i år. Kontrafaktiska resonemang är ofta vanskliga men EUs roll i vad som nu händer borde uppmärksammas mer
  Vem förlorade Turkiet?
  En turkisk medlemskapsansökan till dåvarande EG 1987 möttes med beskedet att landet av ekonomiska och politiska skäl inte var redo. Ett genombrott skedde först 1999. Det slogs då fast att ”Turkiet är ett kandidatland som skall bli medlem i Unionen när det uppfyller samma kriterier som de övriga kandidatländerna”. Landet styrdes då av en svag och splittrad trepartikoalition och befann sig i en djup ekonomisk kris. I många huvudstäder togs beslutet eftersom man inte trodde att Turkiet skulle kunna uppfylla kraven.
  Regeringen föll och valet i november 2002 blev en politisk jordbävning. Inget av regeringspartierna klarade tioprocentsspärren. I stället fick det religiöst präglade AKP en betryggande majoritet med endast drygt 34 procent av rösterna. Partiet hade gått till val med en uttalad pro-EU agenda. I ett tal den 30 maj 2003 betonade Erdogan den nya regeringens avsikt att föra in Turkiet i den europeiska gemenskapen ”som en skyldighet gentemot vårt folk och vårt land”. Köpenhamnskriterierna framställdes som nödvändiga för Turkiets modernisering och demokratisering. De kunde också kallas Ankarakriterierna enligt Erdogan.
  På kort tid reformerades Turkiets institutionella och legala system.
  Fler än 350 artiklar angående användningen av tortyr, straff för hedersrelaterade brott, åtgärder mot korruption och inskränkningar i yttrandefriheten ändrades. Trots starkt motstånd från oppositionen accepterade regeringen FNs generalsekreterare Kofi Annans plan för en lösning av Cypernfrågan. I augusti 2005 reste Erdogan till Diyarbakır och höll där ett tal med budskapet att den kurdiska frågan och PKKs terrorism var två skilda problem.
  Samtidigt som USAs hårda kraft slog sönder och orsakade kaos i Irak reformerade EUs mjuka kraft Turkiet men inom EU fick de europeiska visionerna ge vika för snäva nationella intressen och kortsiktiga inrikespolitiska valtaktiska kalkyler. När medlemskapsförhandlingar inleddes i oktober 2005 infördes nya kriterier som inte gällt andra kandidatländer: Turkiet var för stort för att ”absorberas”, endast en liten del låg i Europa, landet hade en icke-kristen kulturell bakgrund och med Turkiet som medlem skulle EU få en direkt gräns till den mest krisdrabbade och oroliga delen av världen. Tesen var att Europa under alla omständigheter måste hålla sig borta från Mellanöstern i synnerhet och den muslimska världens problem i allmänhet.
  Trots att Cypern avisat Annans plan hade ön blivit EU-medlem. Cypernfrågan blev nu ett bilateralt problem mellan Turkiet och EU. Regeringen i Nicosia blockerade förhandlingarna och uträkningen i Paris, Berlin och andra europeiska huvudstäder var uppenbarligen att detta agerande och de nya kriterier som ställts upp för Turkiet skulle få turkarna att mista tilltron till det europeiska projektet och själva vända EU ryggen.
  Oppositionen anklagade Erdogan för att ha sålt ut turkiska intressen vilket blev början på en polarisering som stadigt förvärrats och nu elva år senare lett fram till dagens djupa kris både i Turkiet och i landets relationer med EU. Tron att ett Turkiet som utestängs från den europeiska gemenskapen skulle kunna tjäna som en brandvägg mot kriserna i Mellanöstern har ju visat sig synnerligen naiv och i stället lett till att Erdogan nu håller EU i sitt grepp.
  1996 talade han i en intervju om demokratin som en spårvagnsresa där man stiger av på den hållplats som passar. Kontrafaktiska resonemang är alltid problematiska men även om hans avsikter från början varit att utnyttja EU för egna maktsyften, då inte minst EUs krav om civil kontroll över militären, hade de knappast kunna förverkligas om Turkiet behandlats som andra kandidatländer och förhandlingsprocessen inte avbrutits.
  Om Erdogan lyckas med sin putiniseringspolitik ställer sig därför frågan: Vems var felet att Turkiet gått förlorat? Erdogans eller EUs?
  Ingmar Karlsson    
  den 7 november kl 07:37Har redigerats
  kes +från 7/11-15 gm Elisabeth Öhman och Gunnar Thorell http://newsvoice.se/.../den-censurerade-verkligheten-om.../ samt kes: >Medan min gode fb-granne Torbjörn Elensky med vänkrets ev drömmer vidare, i välunnad morgonslummer, tittar jag in till vår lillebrors armstarke storebror,https://www.facebook.com/sjurcp?fref=ts. En fb-profilsida som idag ger rikt utbyte - inledningsvis i urhistoriskt grundsatt natur- & nationskänsla, med utmanande fredsinbjudan till världen all. Missa framför allt inte, en bra bit ner på rullväggen, inlägget om Finlands imponerande & framtidspositiva pilotprojekt för baslön åt alla medborgare/+photo by French Artist Pez.
  +http://www.filmsforaction.org/…/bertrand-russell-and-buckm…/
  + gm Elisabeth Öhman http://www.etc.se/…/nu-maste-det-organiserade-overklasstigg… +http://www.vf.se/asikter/ledare/kris-vilken-kris
  +via Zvi Wirschubsky om svenskkallsinnigt avvisande östeuropeerhttp://www.dn.se/…/richard-swartz-sverige-moter-ingen-fors…/<

  den 7 november kl 07:58Har redigerats
  kes +Fler fynd nu från förra årets 7/11: Lévon Minassian & Armand Amar - Amen Hayr Sourp ( Ամեն Հայր Սուրբhttps://www.youtube.com/watch?v=9xBcdD5AuWY
  Kerstin Elisabeth Sandkvist
  Skriv en kommentar...
  Dags för då & då kylfriska & härligt ljusa stunder
  - även i facebookvänners delvist sansade paradisland.
  Torbjörn Karlsson
  En härlig höstdag i Lundsbrunn.

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  kes:  Humanisternas tio teser för mänskligare kyrka   den 8 november kl 02:33Har redigerats 
   https://www.youtube.com/watch?v=DJRbS4VvkGA&app=desktop - ////////+Christer Sturmark ger den maktmaskulina och guldglansbarocka katolska kyrkan på pälsen - via dess bekvämt "likgiltiga" & tystlåtna kritiker, eller tillskyndare... En och annan av oss väntar sig nu att Svenska kyrkan storstiligt bjuder in även hinduismens, sunnismens och shiaismens samt andra trosriktningars politiskt "väl" medvetna ledare -------------- Public Service och Påven
   Häromdagen medverkande jag i SVT:s Gomorron Sverige för att tala om påvens besök Sverige. Den tes jag drev i samtalet är att svenska journalister överlag, inte minst public service, har frångått sitt kritiskt granskande uppdrag. Istället uppvisar man ett påfallande knäfall inför påven.
   Är min kritik rimlig? Tar jag i för mycket? Låt oss göra ett tankeexperiment:
   Rysslands president Vladimir Putin besöker Sverige. SVT:s reporter KK rapporterar först direkt från statsbesöket och frågas sedan ut i morgonsändningen:
   SVT:s programledare:
   - K, hur var första dagen med Putin i Sverige igår?
   K: - En väldigt lång och väldigt spännande och annorlunda dag måste jag säga, vi var på flygplatsen redan klockan fem i går morse och fick då, jaa, den märkliga och fantastiska upplevelsen att flyga på det som det som en del amerikanska journalister kallar "Shepard One", alltså Vladimir Putins plan när han är ute och flyger.
   - Vi var ett sjuttiotal journalister och det fina i kråksången är att efter en del av resan kommer Putin in och hälsar på journalisterna och han tackar oss faktiskt och säger "välkomna" och ”tack för att ni hjälper mig att informera om det viktiga som ska ske idag”.
   - Det är spännande eftersom Putin är nån slags ”superstar” på något vis.
   Känns denna dialog orimlig i någon av public service-bolagens sändningar? Javisst, det skulle aldrig hända, och det vore fullständigt oprofessionellt om en journalist från SVT eller Sveriges Radio hade uttryckt sig så när en politisk ledare kommer till Sverige.
   Ändå var det exakt denna dialog som utspelade sig i Gomorron Sverige när påven besökte vårt land (se 25 minuter in i samma sändning ovan).
   Är tankeexperimentet orättvist? Inte alls. Påven är en politisk ledare i den meningen att hans ställningstaganden har betydande politiska konsekvenser i stora delar av världen. Och indirekt orsakar han mycket lidande och för tidig död genom sin hållning vad gäller aborter och preventivmedel exempelvis.
   Påven och Putin är dessutom helt överens i ett antal moraliska frågor som måste betraktas som starkt moralkonservativa. Dessa står sannolikt långt ifrån de åsikter som merparten av Sveriges journalistkår omfattar, men ändå är många journalisters förhållningssätt till påven radikalt annorlunda än mot andra politiska ledare
   Men vad kommer det sig? 
   Den frågan borde föranleda begrundan på ett stort antal redaktioner. Gärna med insyn från oss tittare

  Djupt korsfästa eller ej:
  så sakteliga drar vi nu vidare
  på vår ljusfrejdigt involverande jord -
  Medan Sankt Petrusmäktig revoltfirarandas
  avslutande katolska mässa genljuder i & runt oss: http://www.svtplay.se/…/katolsk-massa-med-pave-franciskus-i… Föregått av gudstjänsten i Lunds domkyrka 31/10: www.svtplay.se/…/gudstjanst-fran-lunds-domkyrka-med-pave-fr… +svt.se-söksidan för Together in hope på Malmö Arena: www.svt.se/search/?q=Together+in+hope

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  kes: Korset här ovan handmålades av den San Salvadoranske konstnären Christian Chavarria. En mer lättburen version fann jag igår i facebookgruppen Mitt Kors/My Cross. Inlagt av i Lund filosofistuderande Simon Knutsson: Kors som delas ut nu på Malmö Arena. Både katoliker och lutheraner bär det med stolthet.
  Kerstin Elisabeth Sandkvist
  Skriv en kommentar...
  Inför påvebesök med GUD å ALLT, i förunderliga
  allhelgonaveckan - då jag 4/11 sjungande ber och firar
  far Ernsts 112-e och dotterson Alexanders 29-e födelsedag
  samt farmor Hildas & "oäkte" onkel Edvins allraförsta livsandetag
  som ca DÅ ägde rum åren 1881 respektive 1909 - tror jag mig minnas

  Ausschnitt aus dem Film "Feuerwerk" (1954). Lilli Palmer singt hier das so unvergessene Lied "Oh, mein Papa". An ihrer Seite spielt die noch sehr junge Romy ...
  YOUTUBE.COM

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  kes +Ny serie om HJÄRNAN, mitt i mystiskt föränderlig verklighets vågformande rymdtid/rum, på Elsa-namnsdagen 30/10 kl 15 iKunskapskanalen, eller i http://urplay.se/.../197084-var-manskliga-hjarna-vad-ar...

  Alla hjärnor är olika, liksom verkligheterna de skapar. Så frågan är vad som egentligen är verkligt? Hjärnforskaren…
  URPLAY.SE
  GOD Morgon, än en gång, till er barn och blommande morrmödrar i djurfantastiska sagovärlden vår. Inklusive svärmor & min mammas mormor, morfar, farmorsmor och morbror Valfrid samt Sigfrid med flera +moster Julia & många kusinerna + alla andra som verkligen försöker vårda sig om åtminstone lite av barnasinnets motsatsrikt besatta själsförmögenheter! Efter vars å ens fason i nyvaknande håg, förstås -

  The Cheshire Cat -- Disney's biggest troll. Poor Alice. Forever alone. XD I'm still at André's until the 21st so…
  YOUTUBE.COM

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  Kerstin Elisabeth Sandkvist + genom Marika Griehsel:· 
  I am practicing READING one of my favourite Dylan songs.
  Come you masters of war

  You that build the big guns
  You that build the death planes
  You that build all the bombs
  You that hide behind walls
  You that hide behind desks
  I just want you to know
  I can see through your masks
  You that never done nothin'
  But build to destroy
  You play with my world
  Like it's your little toy
  You put a gun in my hand
  And you hide from my eyes
  And you turn and run farther
  When the fast bullets fly
  Like Judas of old
  You lie and deceive
  A world war can be won
  You want me to believe
  But I see through your eyes
  And I see through your brain
  Like I see through the water
  That runs down my drain
  You fasten all the triggers
  For the others to fire
  Then you sit back and watch
  When the death count gets higher
  You hide in your mansion
  While the young people's blood
  Flows out of their bodies
  And is buried in the mud
  You've thrown the worst fear
  That can ever be hurled
  Fear to bring children
  Into the world
  For threatening my baby
  Unborn and unnamed
  You ain't worth the blood
  That runs in your veins
  How much do I know
  To talk out of turn
  You might say that I'm young
  You might say I'm unlearned
  But there's one thing I know
  Though I'm younger than you
  That even Jesus would never
  Forgive what you do
  Let me ask you one question
  Is your money that good?
  Will it buy you forgiveness
  Do you think that it could?
  I think you will find
  When your death takes its toll
  All the money you made
  Will never buy back your soul
  And I hope that you die
  And your death'll come soon
  I will follow your casket
  By the pale afternoon
  And I'll watch while you're lowered
  Down to your deathbed
  And I'll stand o'er your grave
  'Til I'm sure that you're dead
  Songwriters
  BOB DYLAN
  Read more: Bob Dylan - Masters Of War Lyrics | MetroLyrics
  Visa översättning
  Kerstin Elisabeth Sandkvist
  +2810: Påven i Signum/DN-samtal >...Låt oss vara öppna för reformer... < http://mobil.dn.se/…/paven-jag-vill-komma-narmare-mina-bro…/ +Att se fram mot, när nyss påvens vägar åter lett honom till Rom. Under tiden stärkande/eller för åtminstone ögonen vilsamt att lyssna bl a till SR-P1:s morgonandakter och Tankar för dagen - idag 27/10 t ex lett av rövaraktigt torsdagsansiktande Navid Modiri, bak ordnade svenskfasadens småspruckenhet: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1165
  +Titta in på Nej till krig i Syrien-fb-sidan med synpunkter etc på vår statsministers nyss avlagda besök i Saudiarabien https://www.facebook.com/groups/510101685738053/?multi_permalinks=1193140027434212&notif_t=group_highlights&notif_id=1477379963109943
  NOV1
  tis 19:30Stockholm, Stockholms län
  441 personer är intresserade · 91 personer kommer
  +Lagomdos krishistorik från åsiktshierarkis "lätt" neutraliserade riksspridar-krets >Om det är sant så värre...< El Dylikt Ur Fokus Via Margareta Garpe/ Göran Rosenberg: http://www.fokus.se/…/…/nar-normen-blir-att-inte-vaga-fraga/
  +20/10 läs igen, & betänk dagligen f framtidsministern Kristina Perssons HUR-inriktade DN-Debattartikel, om vikten av att uppnå målsatt utveckling till år 2030 (osv), HANDLA! http://www.dn.se/…/revir-pa-regeringskansliet-h…/+Tungviktad interaktion genom eftersläntrande Kunskapskanals UR-Samtiden-publicering (18/10) av samtal om vår svenskstolt globalhävdande Yttrande- o Tryckfrihetsutveckling, med i ryggen 250 inklusive 25 år: http://urplay.se/…/197792-ur-samtiden-bokmassan-2016-att-sk…
  Raul Ström
  "Vården går back XXX miljoner ... " Varför får man aldrig läsa, eller höra, något positivt om Svensk sjukvård ? Här kommer ett anspråkslöst förslag på en lösning, signerat Hans Lindström.

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  kes +20/10 gm SFSS: Vi tar ställning - även i USA, på hittills oförsvarligt förbisedda ursprungsmarker, för ättlingar i globalt livsviktig folkrörelse(marknad) http://www.samfundetfornsed.se/.../vi-st%C3%B6djer...
  kes +Genom avancerad teknik uppsnappade sidokommentarer via Revolution - 20040
  Kerstin Elisabeth Sandkvist Försvarsmakten helsidesannonserar på sistone för sin tillgänglighet i cyberrymden http://www.forsvarsmakten.se/sv/. IT-finns även som relativt trygg facebookgranne, liksom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) https://www.facebook.com/MSBse/?fref=ts
  Vill och vill - ibland känner man sig ju så slutkörd att stavningsskärpan mm dylikt verkar farligt opålitlig. Vilket för allas bästa nog bör få en att försöka släppa fram andra opera- eller aktörer. Tack, pålitlige sonson! Tar denna gesttydligt hänsynsfulla fotovis(k)ning som ett gott råd från dig. Lägger av - kanske inte för alltid, men nu längtar jag verkligen efter rätt avskärmad sinnesro.
  Mattias Sandkvist
  När man jobbar på jouren men inte vill ha fler patienter...

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  Kerstin Elisabeth Sandkvist +skogsstörd efterlyssning vid jaktsiktetorn gm Raul Ström:  Pang pang i Skooogen. Huka er, för nu laddar de om !
  Och så, i stillhet med rikt begåvade predikanten Camilla Lif i Katarinakyrkan i Stockholm. Om att i besinning hellre anstränga sig med neråtkarriär än i rymdlurigt "uppåtriktad" utsiktssträvan. För ödmjukt bottnande insikter i verklighetsvara . Och för att kanske en dag få mötas av jämbördigt sökande frälsarefamn(ar).


  En stunds stillhet inför helgen, med Camilla Lif
  SVERIGESRADIO.SE|AV SVERIGES RADIO

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  Kerstin Elisabeth Sandkvist +16/10-tillägg med länk till utbud av stärkande tonbygge,som vi i världslig revolutionsyra då och då ev kan behöva omge oss med: andenärande http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/790718?programid=2447. Forts gärna med söndagsgudstjäst från Umeåkyrka på skogsklädd kulle med mycket sång - och ord om ibland som hårt krävande eller ytkluvna uppfattade gudsvälsignelser https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=945

  Tommie Séwon sjunger om kyrkan i kroppen och Svenska Psalmjazztrion får psalmer att svänga i dagens program
  SVERIGESRADIO.SE|AV SVERIGES RADIO
  Kerstin Elisabeth Sandkvist
  Skriv en kommentar...
  Vetenskapsradion Historia i dagens SR-P1 kl 18.15 om djurskydd och allsångsnationalism, på Skansen som i år firar 125-årsjubileum. Stockholm-Djurgårdenstället som under rundvandringsturer lärt storstadsbor en hel del i möte med djuren där, runt gård och boning som tidspräglats i olika delar av Sverige. I månghövdad deltagarskaras allsång här besjungande sig - även land och rike runt under gemensam gladfirarstämning. Sedan decennier också välkomnande det väldiga publikhav som bukar infinna sig via radio- och TV-sändningar. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/790565?programid=407. Idag öppet 10-16, för ägare av 120- respektive 60-kronorsbiljetter.

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  kes:  I morse radiobörjade jag dagen med P1 och Naturmorgon. Där talades om sociala grävlingarnas trafikproblem och gryt (ibland fajtandes med rävar som trivs i samma kula). Och om unik, helt fantastisk lövskog i Polen - Europas sista utlövsskog, som nu hotas av naggning i kanterna - eller sitt hjärta - genom reglerade avverkningsundantag. Lyssnade också till livsåskådande programmet Tankar för dagen, om att vi måste gå i annans skor för att verkligen KUNNA medmänniskan. Maja Runeberg berättade att hon uppriktigt trodde sig vara en UPPLYST varelse, lättsamt bedragande sig själv. Som skådespelerska tar hon nu nogsamt vara på tillfällena att leva sig in i rollfigurernas förhållanden - uppövar alltmer förmågan att verkligen begripa. (Inför djur, växter och andra livstyper lär det också ha sina sidor att förstå hur de har det. Så att vi bemöter alla så bra som möjligt...) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/790697?programid=1165

  Om att känna sig upplyst - och att inte vara det.
  SVERIGESRADIO.SE|AV SVERIGES RADIO
  +15/10 kl 13-14: Upplysande Lördagsintervju med utrikesminister Margot Wallström, därefter kommenterad av Sten Sjöström . Om vår i krigsriskstegrad omvärld alliansfria säkerhetspolitik. Inför platstagandet i FN:s säkerhetsråd efter nyår - likaså inför ev krishöjande presidentvalet i NATO-ledande stormakten USA. Denna radiotimme rymmer också diskussioner om nu föreslagen och av flera landting emotsedd reform av länsregionerna - indelade på 1700-talet. Men Halland och Jämtland motsätter sig envist hopslagning, som kan ge allvarliga ingrepp i förhållandena centrum och periferi. http://sverigesradio.se/sida/tabla.aspx?programid=132
  14/10: Nu har jag äntligen fått chans till bra återgivning (som jag förgäves sökte i går) av Cecilia Uddeninslaget i SR-P! 13/10-16 om sunnitiska Syriensprickan mellan Saudiarabien och Egypten. Däri framhåller känd journalist, tydligt talför i egyptisk TV: >...det finns en part som göder terrorismen i Mellanöstern, och det är Saudiarabien.>


  En spricka i en axel av sunnimuslimska arabstater blottades i helgen, när Egypten valde att lägga en röst på en resolution från Ryssland i FN:s säkerhetsråd. ...
  T.SR.SE|AV SVERIGES RADIO

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  kes - Daniel Suhonen skriver att s-kriser beror på att partiet har smält samman med kapitalet. Striden lär sedan ett bra tag stå mellan idérslöa partieliten och fotfolk i gräsmattans rotsystem .http://www.expressen.se/.../sverige-behover-ett-nytt.../
  Kerstin Elisabeth Sandkvist
  Skriv en kommentar...
  " For the Times they are a-changin´ ", är Slättåkragrannen Raul Ströms citatval apropå vår nobla akademis beslut att rollsätta Bob Dylan som galjonsfigur i nysvenskt flaggskepp. Med global öppnarchans till att i även omusikaliska och effektivt seriösa, men kanske romantiskt rusfattiga, ordälskarhem väcka ökad fattningsförmåga för spännande livsandar. En viktig gärning i ev evig apokalypskrisig William Bllakeanda För att kunna begripa det, eller annat ännu mer osv, får vi 15/.10 en måttfull DN-länk genom Långarydsläktingen Kenneth Rasmusson, sedan länge Lundabo: http://www.dn.se/…/hynek-pallas-mannen-som-ar-bortom-alla-…/.
  Ta, också, tvålänkad titt på (och lär av!) den i Nobelkommitténs bakgrund pådrivande inspiratören ttill förmån för nyprisade litteraturvalets person: i Auroraårblogg 20/6och30/6-13 http://kesandkvist.blogspot.se/…/glad-sommar-uppdatering-ut…
  +31/7- och 2-30/8-13-blogg avrundar idérik Blakesommar
  http://kesandkvist.blogspot.se/…/glad-sensommar-oforhappand…
  Raul Ström
  Bob Dylan vann Litteraturpriset - " For the Times they are a-changin´ "

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  Kerstin Elisabeth Sandkvist Från intervju om Syrien på Bokmässan >Moderata rebeller är en myt< http://www.proletaren.se/.../prisbelont-journalist-om...
  den 30 oktober kl 16:19
  Älgjakten tycks vara igång -
  Härvarande, i nustämning, bottentrevar utmed mardröms gränstrakter? Kanske. Men optimistiskt framtidsrustad söker nu min unnande födelseby, med omland, ge vaknat hopp åt både gamla bygdebor och de nyinflyttade från krigslands hotvärld . Utan visir eller skygglappar, tror jag. Sedan 1950-talet ihop med hel del danskar och tyskar som övertagit gårdar, torpstugor och andra hem efter före detta jordbrukande söner och döttrar till stenhårt slitande förföräldrar. Tar, sällskapssjuk eller ej, gärna en ganska besk öl med gänget.
  Smålands sjörike
  Missa inte Afterhunt med oktoberfest tema nu ikväll på UnnaRum i Unnaryd.
  Det är öppet klockan 18-01 och serverar en Bayern inspirerad buffé med goda tyska korvar, fläsklägg, sauerkraut, potatisgratäng, sallad och annat gott. Buffén kostar 145kr per person och 70kr för barn 5-12 år.
  Behåll gärna jaktkläderna på eller leta fram dina lederhosen/dirndl-klänning och tyrolerhatt!
  Boka gärna bord på tel: 0767-80 78 50 eller 0371-600 44.
  Varmt välkomna!

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  Kerstin Elisabeth Sandkvist +15/10 om okritiserat nazimys i Hallandsposten -P1:s Medierna http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/805979?programid=2795

  SVERIGESRADIO.SE|AV SVERIGES RADIO
  den 15 oktober kl 11:57
  Söker återgivning av Cecilia Uddeninslaget 13/10 i P1-morgonens nyhersrapportering om egyptiskt trotsbeteende mot saudiarabiskt överordnad bestämmarrätt över sunniländers agerande, vid inte minst FN-omröstningar rörande Aleppobombning. I helgen flyger Egypten och Ryssland tillsammans över El Alamein med övande fallskärmshoppare - och en tongivande journalist har i egyptisk TV påstått att Saudiarabien är pådrivaren av terrorismeländet (eller dylikt...) i Mellanöstern. Via länken kan inslaget från Kairo följas från 15-16 till 23 minuter, cirka: 


  P1-morgon bjuder på de senaste nyheterna, men vi nöjer oss inte där. Vi tar nyheterna djupare.
  SVERIGESRADIO.SE|AV SVERIGES RADIO
  I texten här under tillåts jag inte efteråt-ändra - där omnämns bl a Ola Larsmos senaste bok om fattigslum i invandrares USA-dal . Nu följer istället en länk till DN-artikel 15/8-13 om samma eländiga område. Swede Hollow, med misslyckade invandrares illaluktande rykte i vad som nu är en park där endast rådjur drar fram.. I St Paul, Minnesota. http://www.dn.se/…/valkommen-till-swede-hollow-en-svensk-s…/
  Hm - svarade med att börja kommentera det här fb-erbjudandet till repris på från flera håll vinklande kultursympatisörer. Men det försvann plötsligt, spårlöst, så jag försöker igen. Först ett citat från Hanif Bali-inlägget nedan: >Svensken älskar homogenitet, inte i form av ytligt irrelevans som hudfärg och mat, utan i form av normer för samarbete, konflikthantering och socialt umgänge. Det är en enorm barriär för nyanlända att överkomma.<
  Runt 1940 åthutades - skambelades - den svenska landsortens befolkning såsom varande det ludvigskt svenskäckliga Lortlandets smutsigaste bykobjekt. Fast i stadskvarter lär det knappast ha varit mindre smutsigt och trångbott än i lantbruksbys motsvarande exempelbon - dock, förstås, med tillägg av flugor och mygg från närboende grisar, kor, höns och gäss mm mm. (Smålänningar som omgav mig runt 1950 påstod att danskar liksom skåningar "alltid" skilt sig väsentligt från oss andra svenskar genom att vara obehagligt "skitaktiga". Fastän de kanske inte badade och tvättade mer sällan...)
  Att försöka hålla rent på och runt sig, från envisa vägglöss etc, var här en gammal stolt traditions värdemätare. Bland inte bara borgare utan nog ännu mer i allmogefamiljer på egen grunds gård, eller i fattiga torp och ynkliga undantagsskjul. Ett yttre bevis på ren finhets åtskiljande från dem som hade det ekonomiskt eländigt och/eller tycktes uppgivet likgiltiga för social karriär - utan chans att bli bjuden till kalas hos kanske avlägsen släkting. Bland vilkens övriga gäster det gällde att lukta uppenbart godkänt="hyggligt" - om än alls inte njutbart för en stadsutflyttad kusin på hembesök, doftskyburen av härlig parfym.
  Ola Larsmo har i sin senaste bok beskrivit stackars misslyckade svenska lantisdrängar i en för många utblottade=misslyckade invandrare särskild USA-dal, runt sekelskiftet till 1900-tal. För då alltmer stadsciviliserade näsor luktade dessa hopplöst deprimerade svensktyper hemskt, förstås. Dalen avfolkades: idag lär bara flock på flock av livsstolta rådjur rusa förbi en betraktare där.
  Jaja - av gammal fäderneärvt ingrodd ovana är vi skandinaver sällan vinterbadare och året om kanske odörsvettigt duschslarvigare än vi hänsynsfullt borde vara. Efter fågelskådning och annan "naturnedgrottnings" jakt på godkänt villebråd, eller bara som tyst njutande traditionssubjekt i Moder Naturfamnen.
  Hit kom efter andra världskriget alltfler mer "finkulturellt" fostra(n)de traditionsbärare från Medelhavsområdenas försvarskrigiskt adresshemliga stadscivilisationer. Många inte med direkt religiös barlast, utan helt enkelt välbildade agnostiker. Med tiden sig från nordiska "lantisar" väsentligt utmärkande därigenom att de skydde vår naturomgivning, en djuriskt lockande miljötillgång för oss inbölingar. Men sådan kulturdominant, den som skog- eller fjällpräglat oss på glesbebyggda breddgraderna häromkring, tycks vara skräckinjagande (eller osynlig) för merparten i våra stadskvartersvanda invandrargrupper.
  På upptäcktsfärd bland turkiska bergsby- och miljonstadsbor på 1980-talet fick jag veta att de oftast måste vara MYCKET sparsamma med vattnet. Genom tiderna så lättsinande. Och att det var därför kvinnorna ofta använde huvudduk, fastän de inte måste. Ty deras största prydnad - håret - borde verka perfekt rent. Liksom gärna kroppen i övrigt också: annars var det en plikt att helt schala in sig eller instängda bli undan från främmandes antagligen kritiska ögon.
  Vad som är religiös, vanekulturell eller mest inbillat "viktig" och naturromantisk tradition är svårt att bli klok på, inte bara i högre och abstrakt bestämda gränssfärer. Hoppas att vi så småningom ändå kan enas om att en ann' kan vara minst lika god som en ann' även i svenska lantisbygders luktzoner. (Så räcker det för i dag, denna min förkylt näsrinnande dag 13/10-16.) - Forts följer med det som fb-förelades mig till vår begrundan från svunna -15-året.
  Dina minnen på Facebook
  Kerstin Elisabeth, vi bryr oss om dig och de minnen du delar här. Vi tänkte att du kanske skulle vilja se tillbaka på det här inlägget som publicerades för 1 år sedan.
  Kerstin Elisabeth Sandkvist
  den 13 oktober 2015 ·
  Via Nils-Åke Friman, med lakoniska kommentaren: Tål att tänka på.
  kes: Betänkansvärt särskilt för ytliga medhållare till alltför länge dominerande vanligt-folk-föraktarna och kungafjäskarna i "osvenskt" tjusade tyckarekretsar.
  Liksom skevinfluerade medvetanden i ett annat mot framtiden högaktuellt och elitkomplexfyllt "transitland" :http://www.todayszaman.com/…/turkeys-final-struggle-democra… /+ se ev Väl värt att ta del av : Torbjörn Elensky 12 oktober kl. 14:38 - delat Per Hagwalls foto:
  Vad finns det för inhemska kulturer öht i världen givet de uppenbarligen mycket extrema kriterier som tycks gälla här? Hur ofattbart korkad får man vara och ändå uppträda i såna här sammanhang? Rasisterna bugar och tackar för den här sortens fjanterier. Med såna fiender behöver de inga vänner.
  (Nu måste jag komma ihåg att spara bilden till nästa gång jag refererar den här typen av påståenden i förbifarten och krävs på källa...)
  - Per Hagwalls foto. Från regeringens jippo på Münchenbryggeriet.:
  Då undrar man ju: Är det bara Sverige som inte har någon egen kultur eller gäller det även de länder som folk flyttar hit ifrån? ..
  Du och 76 andra gillar detta. Finns ytterligare 35 kommentarer utöver nedanstående.l
  Torbjörn Elensky: Tänk vad bra allt hade kunnat gå om hon valt rubriken Den svenska kulturen, t ex, och utvecklat problematiseringen i sitt tal, ist f a slänga ut ett så dumt bete på det sätt hon gjorde. Jag vägrar tro att man inte kunde förutse reaktionerna. Och om man inte kunde det... då är det ännu mer illa än jag trodde.
  http://tankeforum.com/.../tillsammans-for-sverige-ett.../ -- tillrättaläggande
  Henry Vincent Oliver Parland: jag tänker nog såhär: att kulturen mår bäst frihet från lappar, etiketter, kategoriseringar och medvetna intentioner att skapa något på förhand bestämt. Sedan kan det ´bli´svenskt, finskt eller vad som kommit ur hjärtat---Sibelius till exempel vi uppfattar hans musik som 'finsk'därför att han skapade ett idiom med hjälp av fragment ur runosånger, vallåtar, fanfarer, men hela den typiska Sibelianska orkesterklangen är helt hns egen skapelse... det var vad han hörde i naturen...Och det en nadia Boulanger häcklade då hon kallade honom ' världens sämsta kompositör* det karga, det torftiga. stundtals ödsliga... myrar och myggors dans över kärret---var obegripligt för en Parisienne... men var han då så ´purfinne' denne klassiker, gentleman. snobb, läckergom vinkännare, globetrotter vars finska var rätt bristfällig...
  Kim Klein: »Erik Tawaststjerna has revealed that far from being a nationalist figure separated from mainstream European developments by living in his native Finland, Sibelius travelled extensively, was fully aware of current trends in music, thought, discussed and came to terms with the com­ plex nature of twentieth-century composition and from various stylistic influences gradually formed a personal and highly original style.«
  Henry Vincent Oliver Parland: Absolutely correct. Erik Tawastsjterna was my teatcher, mentor and for me a reallly great man, a ligth in darkness and chaos. Was elected " the real gentleman`by the taxidrivers in Helsinki... I still miss him...
  Patrick Gallagher: Det förvånar mig knappast att det blir just en författare som blir så upprörd över idiotpåståendet om att "det inte finns någon inhemsk svensk kultur". Språket, litteraturen, dikter? Hur långt tillbaka behöver man gå för att belägga att skönliteratur skriven på svenska inte speglar en inhemsk kultur? Fornnordiska? De urgermanska språken? Indoeuropeiska kanske? Alla talar väl något språk, så det finns inget specifikt svenskt!
  Och hur kommer det sig att en institution vars uppdrag det är att belysa brott mot folkgrupper har som utgångspunkt att den etniskt svenska folkgruppen inte delar någon inhemsk kultur?
  Och ja, det hör till grundläggande kommunikationskompetens år 2015 att en talare som anlitas att ge föredrag inför en samling politiskt inflyttelserika lyssnare är medveten både om hur man utformar en Powerpoint, samt att dess bilder och text kan fotas och ryckas ur sitt sammanhang för hela världen att se.
  Se gärna spalten i dagens DN om konferenssverige som uttryck för inhemsk svensk kultur. Kan inte sägas bättre. För en stor del av publiken ingår deltagandet på sådana konferenser som frekventa arbetsuppgifter, istället för något som bryter mot vardagens slit och ger tid till reflektion och inspiration. Det är politik som dåligt teater med en publik som får betalt att applådera efter./


  När den väletablerade eliten påstår att det inte finns en svensk kultur är det en spottloska, inte bara mot de som de som uppbär denna kultur från barnsben utan främst mot de som gnetat, slitit och kämpat för att ta till sig den svenska kulturen. Hur många…
  HEJAHANIF.S
  Kommentarer
  kes: Densamma dagen, 13/10-16, sällade sig underbara tonårsvännen Margareta, fd Svenonius - nu Palmquist i efternamn, till min fb-vänkrets. ÄR MycKET GLAD för det!
  kes: I översta inläggrutan här ovan hade min länk + kommentar gjorts osynlig, märkte jag vid koll nyss.. Upprepar därför: I texten här under (=egentligt nästöverst härifrån sett..) tillåts jag inte efteråt-ändra - där omnämns bl a Ola Larsmos senaste bok om fattigslum i invandrares USA-dal . Här är istället en länk till DN-artikel 15/8-13 om samma eländiga område. Swede Hollow, med misslyckade invandrares illaluktande rykte i vad som nu är en park med rådjur. I St Paul, Minnesota. http://www.dn.se/.../valkommen-till-swede-hollow-en.../
  den 17 oktober kl 15:37
  12/10-16 efter kl 15 meddelade Svenska kyrkan ett tillägg: Malena Ernman, Cirkus Cirkör, Samuel Ljungblahd och Avicii-sångaren Sandro Cavazza, tillsammans med ett femtontal körer, husband och fler soloartister kommer till Together in Hope! Programmet leds av Kattis Ahlström och kulminerar då påve Franciskus anländer tillsammans med Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan och generalsekreteraren Martin Junge.
  Nu släpps fler biljetter till Malmö Arena! Köp via Ticketmaster från klockan 14:00 idag. http://www.ticketmaster.se/…/the-joint-commemoration…/442433


  Malmö Arena Måndag 31 oktober 2016 Kl 13:30 Together in Hope Huvudentrén öppnar 11:30 Biljetter kan endast köpas som e-biljett via ticketmaster.se samt via telefon 0775-780000. Säljs EJ via Biljettombud eller kassan på Malmö Arena. Rullstol är inkl 1…
  TICKETMASTER.SE

  Gilla
  Kommentera
  Kommentarer
  kes: Repris 23.20 SVT i kväll, How to change the world - Greenpeace- Eller se via länken här några veckor till. Hittills har jag bara under en kort stund tagit del av den här filmen. Hoppas att fler än jag ser och lär av den - snart. 
  Att rädda planeten ä
  r ingen lätt uppgift. Men man måste börja någonstans. Den inspirerande historien om hur en brokig samling hippies och aktivister skapade den världsomspännande miljörörelsen Greenpeace. http://www.svt.se/dox/se-program/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar